Vip++ Gerçek Fal Sitesi

VipFal.com ile 8 farklı fal bir tık uzağınızda. Üstelik tüm üyelerimize hergün bir melek kartı falı ücretsiz. Ücretsiz Fal hizmetimizden yararlanmak için tek yapmanız gereken sitemize üye olmak. Ayrıca yan tarafta bulunan diğer 7 fallardan istediğiniz kadar kadar yararlanabilirsiniz. sistemimiz çok hızlı ve basittir. Hemen yandaki istediğiniz fal üzerine tıklayın, yorumcunuzu seçin ve ödemenizi güvenli bir şekilde tamamlayın. Vip++ gerçek fal hizmetinin kalitesini ve mutluluğunu sizde yaşamalısınız.
 • AKREP BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Sevgili akrep burçları bugün yıldızınızın sert etkisinden sıyrılacağınız ve kendinizi hoş bir rahatlığın içerisinde bulacaksınız. Rahatlığınız etrafınızdaki i » Devamı

 • AKREP BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün kendinizi al?ngan hissedece?iniz bir gündesiniz. Geçirdi?iniz s?k?nt?l? süreçler sonunda baz? kayg?lara kap?lm?? olabilirsiniz. Ancak ç » Devamı

 • AKREP BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Kariyer merdivenlerini h?zl? bir ?ekilde t?rmanmaya ba?lad???n?z ?u günlerde i? çevrenize kendinizi göstermenin tam zaman?. Ayn? zamanda para planlar? yapman?z  » Devamı

 • ASLAN BURCU YORUMU
  11.12.2016

   Son derece çalışkan yapınız ile bugün büyük bir işin üstesinden geleceksiniz. İş yerinde halletmeniz gereken işlerinizin bitmesi ile derin bir n » Devamı

 • ASLAN BURCU YORUMU
  11.12.2016

   Sevgili aslan burçlar? bugün i?lerinizde her ?eyin çok iyi olaca?? bir gündür. Uzun zamand?r sonuç bekledi?iniz projelerinizden olumlu  » Devamı

 • ASLAN BURCU YORUMU
  11.12.2016

   Bugün son bir haftan?n bütün stresini alacak güzel haberlerle güne ba?l?yorsun. Sonunda i? hayat?nda yükselme dönemine giriyorsun. B&oum » Devamı

 • ASLAN BURCU YORUMU
  11.12.2016

   Günlük ihtiyaçlar?n?z ve uzun vadeli ihtiyaçlar?n?z için verdi?iniz büyük mücadelelerin kar??l???n? al?yorsunuz. Ayn? gayret  » Devamı

 • ASLAN BURCU YORUMU
  11.12.2016

   Yapt?klar?n?z ve ya?am biçiminiz nedeni ile etraf?n?z?n dikkatini fazla çekiyorsunuz. ?nsanlar?n gözleri hep üstünüzdedir. Bu nedenle yap » Devamı

 • BALIK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Güne moralsiz ba?lam?? olsan?z da bugün uzun zamandan beri bekledi?iniz bir haberi alacak ve çok sevineceksiniz. ?? yerinde var olan baz? aksakl?klar?n ç » Devamı

 • BALIK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Etraf?n?z da dönen olaylar a daha kat? bak?yorsunuz. Ald???n?z sorumluluklar ön planda tutuyorsunuz. Ailenizi ya da evinizi ya da ikili ili?kilerinizi ilgilen diren ko » Devamı

 • BALIK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Duygularını denetlemeleri ve içlerinden gelen sese mutlaka kulak vermeleri gerekmektedir. Kendilerinden yaşça büyük insanların davranışlarında ve iyimser » Devamı

 • BAŞAK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Dostlarınıza yapacağınız ziyaretler sayesinde keyifli bir gün geçireceksiniz. Onlarla birlikte olmanız onlara güç veriyor. Maddi konulardaki kararsızlığı » Devamı

 • BAŞAK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Kendinizi o kadar i?inize veriyorsunuz ki etraf?n?zdaki size a??k gözleri fark edemiyorsunuz. Ba??n?z? biraz kald?rmal? ve etraf?n?za bakmal?s?n?z. Arad???n?z a?k sizi tam  » Devamı

 • BAŞAK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  E?inizle ya?ad???n?z küçük tart??ma e?inizin kalbini k?rm?? olmal?. Bu nedenle ak?am i? ç?k??? eve giderken bir buket çiçek veya bir demet  » Devamı

 • BOĞA BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün kendinize yo?unla?acaks?n?z ve güzellik konusuna e?ileceksiniz. Kendinize cilt bak?m? yapt?rabilirsiniz. Bu aralar kapl?calar ilginizi çekiyor. Genç » Devamı

 • BOĞA BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün kendinizi çok güzel hissedeceksiniz. Ve böylece güne pozitif ba?layacaks?n?z. Moralinizi kimse bozamaz. Hayata s?ms?k? ba?lanan yap?n?zla herkes » Devamı

 • İKİZLER BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün parasal konular aç?s?ndan dü?ündürücü bir gün olabilir. Hesaplamalar?n?z bekledi?inizden daha farkl? olu?abilir. Daha öncede » Devamı

 • İKİZLER BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Hafta ba??ndan sonuna kadar çok yo?un toplant?lar?n olaca?? bir i? program?n?z görünüyor. Ak?amlar? yorgun olaca??n?zdan k?yafet ve yemek plan?n?z? hafta s » Devamı

 • İKİZLER BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugünlerde kendinizi toparlamak konusunda biraz sorunlar yaşayabilirsiniz. Darmadağınık hissediyorsunuz. Dahası hayatın size sunduklarından hoşnut değilsiniz. Unutmayın ki  » Devamı

 • KOÇ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün uzun zamandır aramadığınız arkadaşlarınızdan sitem telefonu alabilir ve kendinizi arkadaşlarınızla keyifli bir sohbetin içinde bulabilirsiniz. Planınızın dışın » Devamı

 • KOÇ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün sizler için çok verimli, bir gün olacak. Yak?n çevreniz ile geçirece?iniz k?sa seyahatler moral ve motivasyon olarak sizlere ç » Devamı

 • KOÇ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Haz?r olun bugün çok önemli bir haber alacaks?n?z ve bu haber yüzünüzü gülümsetecek ancak alaca??n?z bu haber yüzünü » Devamı

 • KOVA BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Sevgili kovalar; Kar?? konulmaz çekicili?iniz çok zamand?r a??k oldu?unuz ki?iyle mutlu bir ili?kinin kap?s?n? aral?yor. Geçmi? ili?kilerin izleri art?k yok » Devamı

 • KOVA BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün maddi anlamda kovalar için rahat bir gün olacak. Yat?r?mlar ve projelerin netle?ti?i ö?leden sonras? için sevdiklerinize ya da evinize vakit a » Devamı

 • KOVA BURCU YORUMU
  11.12.2016

  İnsan sevgisi ile dolup taşan Kova’lar bugününü etrafındaki kişilere yardım etmeye adayacak. Bu tavrı ile her zamanki gibi etrafındakilerin takdirini toplay » Devamı

 • OĞLAK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Oğlak burçları çok inatçı oldukları kadar da çok zekidir. Doğru kararlar vermektedir. Daha çok mantıklı düşünürler. Duygu ve ma » Devamı

 • OĞLAK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün a?k hayat?nda yeni bir sorunla kar??la?acaks?n. Hatta bu sorun sizi ayr?l??a kadar bile götürebilir. Ama karar vermeden önce kar??ndaki insan? dinlemel » Devamı

 • OĞLAK BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün k?sa bir yolculuk için baz? f?rsatlar yakalayabilirsiniz. Aileniz ile beraber baz? görü?meler yapacaks?n?z. Aileniz size sorunlar?n?z?n çö » Devamı

 • TERAZİ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün sevgiliniz sizi çok şaşırtacak. Maddi yönden ufak bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Dostluk ve arkadaşlık ilişkilerinizde daha dikkatli olmanız gerekir. Aksi  » Devamı

 • TERAZİ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün kendinizi al?ngan hissedece?iniz bir gündesiniz. Geçirdi?iniz s?k?nt?l? süreçler sonunda baz? kayg?lara kap?lm?? olabilirsiniz. Ancak ç » Devamı

 • TERAZİ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Kariyer merdivenlerini h?zl? bir ?ekilde t?rmanmaya ba?lad???n?z ?u günlerde i? çevrenize kendinizi göstermenin tam zaman?. Ayn? zamanda para planlar? yapman?z  » Devamı

 • YAY BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Güne biraz gergin başlayacak gibi görünüyorsunuz. Ancak ilerleyen saatlerde güzel bir sürpriz sizi mutlu edecek ve tüm gerginliğiniz ortadan k » Devamı

 • YAY BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugünlerde i?yerinizdeki olumsuzluklar? özel hayat?n?za ta??yabilir ve aile ortam?nda gerginliklere sebep olabilirsiniz. Hiç beklemedi?iniz anda elinize ge&cced » Devamı

 • YAY BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün iyimser bir günde olabilirsiniz bu da i? ili?kilerinizde fire vermeye olanak sa?layabilir. A?k ve arkada?l?k ili?kilerini kontrol etmeli ve bo?lu?a mecal vermeme » Devamı

 • YAY BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Bugün sevgiliniz ya da sevdi?iniz bir arkada??n?z taraf?ndan haz?rlanan bir sürpriz ile kar??la?abilirsiniz. Bu size doping gibi gelecek. Uzun zamand?r dura?an olan ha » Devamı

 • YAY BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Sevdiklerinize art?k uzun bir zaman ay?rman?n vakti geldi. E?iniz ile güzel bir tatil plan? size iyi gelebilir. Bugün beklemedi?iniz bir yerde size para gelebilir. Sa? » Devamı

 • YENGEÇ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Enerjiniz bugünlerde dü?ük. Kendinizi hep yava?, b?kk?n ve yorgun hissediyorsunuz. Ama yak?nda bu durum sona erecek. Zihinsel yorgunlu?unuzu atlatman?z içi » Devamı

 • YENGEÇ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Sevgili yengeç, biliyoruz çok duygusal bir yap?n var. Her ?eyi hemen hemen herkesle payla?amayacak kadar duygusals?n. Ya?ad???n her sorunu içine at?yorsun v » Devamı

 • YENGEÇ BURCU YORUMU
  11.12.2016

  Başlayan yeni ay ile birlikte ilişkinizde tazelenecek. Adeta birbirinize yeniden aşık olacaksınız. İlişkinize dair yapacağınız olumlu hamleler ile geleceğinizi şekillendirmeniz. » Devamı

 • FALCI DUVARI
  ROZA ABLA

  Neyse halin çıksın falın ...

  ROZA ABLA

  çok şükür bir misafirimizi daha kötülüklerden arındırdık...

  ROZA ABLA

  FAL DÜNYASININ GÜLÜ

  Tüm fallara hemen bakım yapıyorum. Kurşun dökme ve vefk ilmine gece bakıyorum. 

  Emre Fuat YILDIZOĞLU

  Hayırlı Cumalar Dilerim

  Herkesi bu güzel günde kahve falina beklerim dostlar.

  Fatma CEYLAN

  KAHVE FALINA BEKLERÄ°M

  Kahve falında çok iddalıyım ve bekliyorum. Kahve falından su falına birçok fala bakmaktayım. Özellikle canlı canlı konuÅŸmak ve fal baktırmak isteyenler bir adım öne çıksın ;)

  Emre Fuat YILDIZOĞLU

  VEFK İLMİ : Allah, kimi nasıl bir yola sokacak ise; ona o yolu kolaylaştırır. Vefk şâyet usulüne uygun olarak hazırlanmış ise amacı doğrultusunda hizmet edecektir. 

  Falcı Tuana

  Kurşun Falı

  İçinde bir sıkıntı mı var?
  Göze mi geldin?
  Kahve falı sana kafi gelmedi mi?
  Dost nasihatlarından umduğunu bulamadın mı? 
  Bende nazar mı var diyorsun?
  O zaman sen bi kurşun döktür.

  Demet Vefa

  Su Falı

  gelin geçmişinizden arındıralım geleceğe daha temiz başlayın.

  Fatma CEYLAN

  Kahve Falı

  Kahveler içilsin fincanlat kapatılsın fallar bakılsın 

  İZ

  Tarot Falı

  Kaderinizi baştan yazamayız fakat gelişen olaylar karşısında alacağınız tedbirler ve göztereceğimiz yollarla kaderiniz daha bir yaşanır kılabiliriz.

  bunun için sizleri bekliyor olacağım.

  Veolina

  Evlilik Falı

  Evlilik mi yapmak istiyorunuz evliliğe uygun partnermi bulamadınız. partnerinizin sizin için uygun olup olmadığınımı bilmek istiyorsunuz?

  ozaman size uygun bir fal ile tanıştırayım.

   

  Melek Kartı falımız tamamen ücretsizdir. Tabiki kahve falı yada tarot falı gibi gerçek kişilerce bakılan ve yorumlanan fallara benzemez ancak hiçbir ücret ödemeden fal baktırmak isteyen kişiler için melek kartı falımız tamamen ücretsizdir.

  Tek yapmanız gereken vipfal üyelik hesabınızı oluşturun ve http://www.vipfal.com/melekkarti.html adresi üzerinden her gün sitemize gelerek melek kartı falına baktırabilirsiniz. Fal cevabınız anında ekrana gelir.

  Melek kartı falında 40+ karttan sadece bir tane seçiyor ve o günkü ruh halinizi analiz edebiliyorsunuz. Seçtiğiniz kartı ve kart adıyla beraber açılımını anında görebiliyorsunuz.

  VipFal üzerinden melek kartı falının en büyük özelliği günde sadece bir kere fal baktırabilmenizdir. Malesef bir kart seçtikten sonra o kartı beyenmeyip tekrar kart seçerek kendisine göre en doğru kartı seçmeye çalışan kişiler var. Bu doğru bir melek kartı değildir. VipFal üzerinden günde 1 kere baktırabildiğiniz için en doğrusu bu olacaktır.
  VipFal.com Türkiye'nin en aktif girişim firmalarından VİP GİRİŞİM A. Ş. bünyesinde faaliyet göstermekdir. 

  Vipfal.com üzerinden aktif olarak 8 farklı fal bulunmaktadır. Melek kartı falı ücretsizdir. Diğer fallarımız; Türk kahvesi falı, Tarot Falı ( Çeltik Açılımı, İlişki Açılımı Karar Açılımı ), Astroloji ( kişisel analiz, ilişki analizi, yıldız falı ),  Aşk Falı, İsim Analizi (İsim analizi, numaraloji), Rüya tabiri, dert ortağı olarak 7 fal gerçek kişiler tarafından cevaplanır. Parantez içinde belirttiğimiz gibi açılımlarla toplamda sitemizde 17 farklı bölüm yer almaktadır.

  www.vipfal.com sitemiz web + tablet + mobil uyumludur. Tüm cihazlardan kolaylıkla kullanılabilir yeni nesil teknolojiyle yapılmıştır.

  128 bit güvenli fal hizmeti
  128 bit güvenli ssl sertifikası ve özel IP teknolojisiyle tüm verileriniz tamamen güvendedir.

  VipFal üzerinden Türkiye bankalarından alınmış tüm kredi kartlarını kullanabilir, paypal ile dünyanın her yerinden güvenle ödeme yapabilir, mobil ödeme yapabilir ve havale ile işlemlerinizi tamamlayabilirsiniz.

  Çok yakında Adnroid ve ios mobil uygulamlarımız aktif olacaktır.
  Türk Kahvesi Falı en eski fal çeşitlerindendir. İçilen kahvenin fincanda kalan telvesi ve fincan altlığındaki şekiller falcılar tarafından yorumlanarak yapılır. Yorumcu, fal bakarken gördüğü şekillerle hissettiklerini fal baktıran kişiye aktarır. 

  Kahvenin birçok faydası olduğunu herkes bilir. Yüze maske bile yapılır. Kür olarak kullanılır. O kadar değerlidir ki; ikram edildiğinde 40 yıl hatır bırakır, ikram sonrası falına bakılır. Fal sonrası telvesinden maske bile yapılır. Üstelik vücuda çok faydalıdır. Aşırıya kaçmamak en önemli esastır. 

  Kahve içildikten sonra ters çevirilir ve soğuyana kadar beklenir. Bazı bölgelerde soğuması için fincanın arkasına bozuk para yada buz koyabilirler ancak en doğrusu kendi kendine soğumaya bırakmaktır. Aksi durumda suni şekiller oluşabilir. 5 dakika ile 12 dakikalık bir bekleme idealdir. Türk kahvesi bakılırken ortamda bir başkasının olmaması tercih edilir.

  VipFal üzerinden http://www.vipfal.com/kahvefali.html adresine tıklayarak türk kahvesi falı baktırabilirsiniz. Fal cevabınız geldiğinde yanınızda kimse olmamasını öneririz.

  Fal Geçmişi:
  Geçmişten günümüze kadar gelecekler hakkında çeşitli öngörüler hakkında bilgi edinmek ve onlar hakkında geleceği öğrenmek amacı ile fal günümüze kadar ulaşmıştır. Ancak geçmişten günümüze kadar fallar değişime uymuş ve şu anki günümüze ayak uydurmaya başlamıştır.

  Şu anda bakılan fallar daha çok kişinin bilinçaltında bulunan gerçekleri, öngörüleri ve onların durumuna göre geleceği hakkında şekillendirme vermektedir. Fallar genel itibari ile sezgisel anlamda karar verilmektedir.

  Fal bakan kişinin daha çok hislerinin kuvvetli olması ve medyum ile uyuşması ile birlikte kişi ile irtibata geçebilmektedir. Yüzyıllardan gelen bu özellik halen günümüzde devam etmekte olup hiç bir zaman önemini ve yetkisini yitirmeden gelecek nesillere bırakılacaktır. 
  Gerçek yorumcular falınıza canlı canlı baksın ister misiniz? Sorularınızı sormak ve anında cevaplarınızı almak ister misiniz?

  VipFal ile dünyanın neresinde olursanız olun artık Canlı Fal mümkün.
  Canlı Fal Baktır

  İstediğiniz fal türünü seçtikten sonra yorumcuların listelendiği alandan "Canlı Fal Baktır" butona tıklamanız gereklidir.  Yukarıda kırmızı ok ile belirttiğimiz alana tıklamanız yeterlidir. 

  Canlı Fal ücreti normal faldan farklıdır. Fal fiyatları yorumculara göre ve yorumcuların statülerine göre değişkenlik göstermektedir. Sistemimizde vip yorumcu, vip+ yorumcu ve vip++ yorumcu olarak 3 farklı statü yer almaktadır.

  Canlı Fal Baktır butonuna tıkladıktan sonra seçtiğiniz fala göre işlemlerinizi ve ödeme işleminizi tamamlarsınız.

  Daha sonra yorumcumuz falınızı incedikten sonra size davet gönderir ve sizde e-mail adresinize gelen linke tıklayarak davete katılabilir ve canlı falı başlatabilirsiniz.

  Canlı fal işlemleri karşılıklı chat / yazılı fal şeklinde olmaktadır. Süre sınırı yoktur. Yorumcu ile fal baktıran kişi arasında fal tamamlanana kadar devam eder. 

  Daha önce su falı baktırdınız mı? Eğer cevabınız EVET ise neyden bahsettiğimizi çok iyi biliyorsunuzdur. Ancak cevabınız Hayır ise su falı nedir, nasıl bakılır, diğer fallardan farkı nedir anlamanız mümkün değil!


  Su falı deneyimini yaşamayan üyelerimiz için kısaca su falı hakkında bilgi verelim. detaylı bilgiyi ve su falı baktırmak için uygun falcıları https://www.vipfal.com/sufali.html adresinden görüntüleyebilir ve su falı baktırabilirsiniz.

  Türkiye'nin hatta dünyanın en iyi yorumları VipFal da hizmetinizde. Şuan itibariyle 72 falcı sizlere hizmet vermektedir. Ancak bu falcılardan sadece 13 falcı sufalı bakabiliyor.

  Su falına sitemizdeki özel su falı modülünden baktırma imkanınız var. Bu modülü üyelerimizden gelen yoğun talep sonrası oluşturulmuştur.

  Su Falı dünyadaki en zor fal türlerinden biridir ve her falcı sufalı bakamaz. Vipfal olarak en iyi sufalı bakan falcıları sizlerin hizmetinize sunduk.

  Su falına bakan falcıya aslında medyumda denebilir. Standart bildiğiniz Kave falı ya da Kartlı Tarot veya aşk fallarına asla benzemez. Su falının en büyük özelliği; fala bakan yorumcunun çok temiz kalpli ve imanlı biri olmasıdır.
  X